DRAIJER | BOUWKUNDIG ADVIES

BESTEKKEN VOOR DE BOUW

voorgevel sportcentrum UVA bij bestekken voor de bouw

Universitair Sportcentrum Amsterdam, Rudy Uytenhaak architecten

BESTEKKEN

Het bestek bestaat uit het bestekboek en de bij het bestek behorende tekeningen en overige bijlagen.

Het bestek vormt een belangrijk onderdeel voor de aannemingsovereenkomst.
In het bestek worden de verantwoordelijkheden eenduidig vastgelegd.
Ook zaken als bouwplaatsinrichting, garanties en kwaliteitseisen worden in het bestek omschreven.

Een bestek wordt altijd in goed overleg en rekening houdend met uw eisen en wensen op maat gemaakt.

© 2011 DRAIJER BOUWKUNDIG ADVIES   info@bestekkenschrijven.nl