DRAIJER | BOUWKUNDIG ADVIES

BESTEKKEN VOOR DE BOUW

voorgevel sportcentrum UVA bij bestekken voor de bouw

Universitair Sportcentrum Amsterdam, Rudy Uytenhaak architecten

BESTEKKEN

Het bestek bestaat uit het bestekboek en de bij het bestek behorende tekeningen en overige bijlagen. Het bestek vormt een belangrijk onderdeel voor de aannemingsovereenkomst.
In het bestek worden de verantwoordelijkheden eenduidig vastgelegd.
Ook zaken als bouwplaatsinrichting, garanties en kwaliteitseisen worden in het bestek omschreven.

ELEMENTEN OMSCHRIJVING

In aansluiting op BIM kan het bestek ook in een elementen omschrijving worden opgesteld, gekoppeld aan een BIM model (Building Information System) door middel van een elementencodering, zoals de NL-sfb codering.
Later kan deze elementen omschrijving eenvoudig omgezet worden naar een Stabu bestek.

Een bestek of elementen omschrijving wordt altijd in goed overleg en rekening houdend met uw eisen en wensen op maat gemaakt.

© 2017 DRAIJER BOUWKUNDIG ADVIES   info@bestekkenschrijven.nl